Alatu keelepeks

“Ma luban, et ma ei tee seda enam mitte kunagi,” tõotas õpilane vanale meistrile. “Võtan tagasi kõik, mis ma olen teie kohta rääkinud.”

Meister vaatas õpilasele tõsiselt otsa: “Mul ei ole põhjust sind karistada või minema saata, sest sa oled alles õpilane. Aga sa pead aru saama, mis sa tegid.”

“Ma olen kõigeks valmis,” kostis õpilane langetanud päi.

Meister tõusis, läks lauta ja tuli tagasi tapetud kanaga. “Vii see kana oma ulualusesse, mis asub minu majast saja sammu kaugusel,” ütles ta. “Teel sinna kitkud kana ära. Ühe sule viskad vasakule ja teise paremale. Siis tuled tagasi.”

Õpilane, kes oli oodanud märksa raskemat ülesannet, läks silmanähtavalt kergendust tundes oma elupaika ning jagas teel juhatuste kohaselt suled vasakule ja paremale.

Kui ta hiljem jälle oma meistri ees seisis, küsis ta, mis tal nüüd teha tuleb.

“Mine nüüd tagasi oma majja ja korja kõik suled jälle kokku.”

Õpilane kogeles hämmeldunult: “Ei ole ju võimalik kõiki sulgi jälle kokku korjata. Ma loopisin neid väsimatult vasakule ja paremale. Vahepeal on tuul nad igasse ilmakaarde laiali puistanud. Kes suudaks neid jälle kokku korjata?”

Meister noogutas tõsiselt: “Seda ma tahtsingi kuulda! Täpselt sama lugu on laimujuttude ja valesüüdistustega. Kui need on kord juba laiali puistatud, lendava nad ringi, nagu ise tahavad. Kuidas saaks neid siis enam tagasi võtta?

Õpilane ei öelnud midagi. Ta oli oma õppetunni kätte saanud.

Alatu keelepeks on teiste inimeste vigadest ja nõrkadest kohtadest rääkimine nende äraolekul. Alatu keelepeks on tundeterroristide vahe relv. See hävitab ühtsus ja kokkukuuluvustunde ning on mürgiks töökohal ning perekonnas valitsevalt õhkkonnale. Samuti mürgiks koostöövalmidusele ja üldiselt inimeste kooselule. Niisugune tagarääkimine soodustab ükskõiksust ja taganemiskalduvust. See tekib sageli armukadeduse, kadeduse ja soovi pinnalt näidata inimesi tühisemana ning röövida neilt nende sära.

Kui loobume sellisest vestluse vormist ja jälgime, et kõneleksime teistest veel vaid lugupidavalt ning positiivselt ja hoiaksime eemale, kui kohtame keelepeksu, siis anname oma panuse sellesse, et luua meeldiv õhkkord ning suurendada valmisolekut konstruktiivseks koostööks.

Palju edu!

Tundmatu autor