ALATI ANDEST

RÕÕM TEIEGA KOHTUDA

Millega tegeleb Pärimustarkuste Instituut?
ÜHISOSA FILOSOOFIA EHK KOMPLEMENTAARNE FILOSOOFIA

Ühisosa filosoofia, mida võiks nimetada ladina keeles “complementaria philosophia”, otsib põhilisi printsiipe ja ühendavaid elemente erinevate teadmiste, kultuuride ja maailmavaadete vahel. See filosoofia eesmärk on tuua esile universaalseid tõdesid või sügavamaid seoseid, mis on jagatud erinevate distsipliinide—nagu religioon, okultism ja teadus—vahel. See lähenemine ei piirdu vaid intellektuaalse analüüsiga, vaid hõlmab ka praktilisi ja vaimseid aspekte, otsides tähendust, mis on kättesaadav ja oluline inimese igapäevaelus.

Religioon õpetab sageli eetilisi ja vaimseid tõdesid, mis on esitatud pühakirjade ja traditsioonide kaudu. See annab inimestele moraalsed juhised ja lohutuse uskumuste kaudu, mis seletavad inimkonna ja universumi olemust.
Okultism keskendub peidetud või salajastele teadmistele, mis on sageli seotud vaimse arengu ja inimese sisemise potentsiaali avastamisega. Okultismi praktikad ja teooriad uurivad sageli inimese ja universumi vahelisi peenemaid, mõõdetamatuid seoseid.
Teadus pakub metoodilist lähenemist maailma uurimisele, tuginedes vaatlustele, katsetele ja ratsionaalsele mõtlemisele. Teadus püüab objektiivselt selgitada ja ennustada loodusnähtusi, andes meile tööriistad ja mõistmised, mis on revolutsiooniliselt muutnud meie suhtumist ja võimekust maailmas.
 
Ühisosa filosoofia uurib, kuidas need kolm valdkonda võivad täiendada ja rikastada üksteist, pakkudes terviklikumat arusaama maailmast ja inimese rollist selles. Selle asemel, et keskenduda erinevustele ja vastuoludele, otsib ühisosa filosoofia sünergiaid ja sarnasusi, mis võivad aidata luua terviklikumat ja sügavamat mõistmist reaalsusest. Näiteks, nagu arutletud, võib kvantmehaanika ja mõistete nagu superpositsioon või määramatus, pakkuda metafoorseid paralleele vaimsetele tõdedele, mida uurivad nii okultism kui ka religioossed süsteemid.
Seega, ühisosa filosoofia ei püüa mitte ainult sünteesida teadmisi, vaid ka laiendada meie arusaama sellest, kuidas erinevad vaatenurgad võivad koos luua rikkalikuma ja mitmetahulisema maailmapildi.
 

Vaata tutvustavat videot

TULEVASED PROJEKTID

Pärimustarkuste Instituudi puhke- ja koolituskeskus Väätsal (talukoht Lintsi jõe kaldal 2ha)

Interneti programm “Mõtteavardaja”, mis on mõeldud vaimsete tekstide analüüsimiseks ning sõnade komplementaarseoste kataloogi loomiseks.

PROGRAMMI MÄRKA ANDEID JA ANDEKAID RAAMES
Heategevusprogrammid “Ande märgid” ja “Andepuu”.
Mõttevormi PÜHAD POSITIIVSUSES EHK ANDEJÕGI levitamine.

KUI SOOVID INSTITUUDI AVALDATAVAID MATERJALE UURIDA – SISESTA MAIL