ALATI ANDEST

RÕÕM TEIEGA KOHTUDA

Ühingu eesmärk:

1. Suurendada ühiskonna arengusidusust läbi noorte kaasasündinud eelduste/annete varajase avastamise, et seda toetada ning arendada.

2. Luua ühiskonda väärtust läbi pärimuslikult edasikantavate teadmiste; müüdid, rahvalikud pärimuslikud tarkused, traditsioonilised uskumused, legendid, mütoloogilised Maailmakäsitlused, filosoofia, rahvuskeelte semiootika ja semantika ning selle muutused ajas ja kultuuriruumis, kultuuride tekkelood ja muutused, tõstmise ja muude seotud tegevuste uurimine, – analüüs.

Vaata tutvustavat videot

TULEVASED PROJEKTID

Pärimustarkuste Instituudi puhke- ja koolituskeskus Väätsal (talukoht Lintsi jõe kaldal 2ha)

Interneti programm “Mõtteavardaja”, mis on mõeldud vaimsete tekstide analüüsimiseks ning sõnade sünonüümide ja etümoloogia kogumiseks.

PROGRAMMI MÄRKA ANDEID JA ANDEKAID RAAMES
Heategevusprogrammid “Anni märgid” ja “Andepuu”. Digitaalne mälestuste album.
Rahvaliikumine PÜHAD POSITIIVSUSES.

VÄHEKINDLUSTATUD LASTE ELUKESKKONNA PARENDAMISE JA ARENGU TOETAMISE PROGRAMM

VAATA TUTVUSTUST

PROGRAMMI SISU