KÜSITLUSED

INSTITUUDI KÜSITLUSED

Eesmärk:

Suurendada inimestes positiivse mõtlemise osakaalu ja aktiveerida kolme õnnetaju: keha tervis, vaimne meeldiv keskkond ja hinge rahulolu.

ANDEUURIMUS KÜSITLUS
Kas oskad märgata enda ja lähedaste positiivseid omadusi?

AMETISSE SOBIVUSE TEST
Miks oleks seda hea teada?

1) Toote välja oma stressi põhjused tööl.
2) Pöörate tähelepanu oma puuduvatele või magavatele annetele.
3) Alusteate nende omaduste ülesse äratamist.

TUJU TÕSTMISE TEST

ÕPILASE KÜSITLUS