Aristoteles

Õils inimene ei pea viha, sest väärikale hingele on omane kogetud ülekohus unustada, mitte seda kaasas kanda.