Erinevad tõekspidamised

Ühel päeval läks Mahatma Gandhi koos kaaslasega ühte linna õpetusi jagama.

Esimesena kohtasid nad Gandhi jüngrit, kes ütles: “Isand, sa raiskad siin asjatult oma aega ja energiat. Inimesed on siin nii kalgid, neile ei meeldi muutused, nad ei taha tõde kuulda. Nad on juhmid ja võhiklikud ning õppimine ei paku neile huvi. Ära raiska oma andeid nende peale!”

Gandhi naeratas ja vastas: ” Kahtlemata on sul õigus.”

Veidi hiljem tuli Gandhi juurde üks teine tema toetaja ja ütles: “Mu isand, sa oled tõesti väga teretulnud meie kõigi jaoks siin õnnelikus linnas. Inimesed ootavad ja haaravad teadmiste pärle, mis sinu suust kukuvad. Nad janunevad õppimise järele ja soovivad sind teenida. Nende meeled ja südamed on sulle siiralt avatud.”

Gandhi naeratas ja vastas: “Kahtlemata on sul õigus.”

Gandhi kaaslane küsis imestunult: “Isand, kuidas on võimalik, et sa ütled ühele ühte ja teisele hoopis midagi muud?”

Gandhi naeratas: “Mõlemad mehed rääkisid siiralt, lähtudes oma tõekspidamistest. Esimene näeb kõiges halba, teine ainult head. Kumbki tajub maailma vastavalt oma ootustele. Kuidas võiksime ükskõik kumma kohta öelda, et ta tunnustab ümbritsevat valesti? Kõik inimesed kogevad maailma sellisena, nagu nad seda on otsustanud teha. Kumbki mees ei rääkinud valesti, vaid lihtsalt ebatäiuslikult.”

Väärtused on sinu sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida sa hindad ja tähtsaks pead. Väärtused on inimese jaoks maailmas orienteerumise põhimõtted.

On nii, et erinevad inimesed tõlgendavad samu asju erinevalt – n-ö läbi enda. Igaüks tajub maailma lähtudes omaenda tõekspidamistest.

Tihti võivad erinevad väärtused sama olukorra mõistmisel vaidlusi või lahkarvamusi tekitada. Mõistmine ja aktsepteerimine, et kõikidel inimestel on erinevad tõekspidamised, on esimene samm üksteisest arusaamiseks ja hästi läbisaamiseks.