Jonathan Eswards

Kinnitan, et iialgi ei juhtu midagi ilma põhjuseta.