KONFUTSIUS

Muutusi ei ole vaja karta. Nad juhtuvad sageli kõige hädavajalikumal hetkel.