Konfutsius

Kui on selge, et eesmärke pole võimalik saavutada, ära kohanda eesmärke, vaid tegevusi.