Te muutute selliseks, nagu te endast pidevalt mõtlete

Arad mõtted loovad ara isiku.

Enesekindlad mõtted loovad enesekindla isiku.

Nõrgad mõtted loovad nõrga isiku.

Tugevad mõtted loovad tugeva isiku.

Eesmärgikindlad mõtted loovad eesmärgikindla isiku.

Visioonilikud mõtted loovad visioonliku isiku.

Abitusemõtted loovad abitu isiku.

Enesehaletsuslikud mõtted loovad enesehaletsust täis isiku.

Entusiastlikud mõtted loovad entusiastliku isiku.

Armastavad mõtted loovad armastava isiku.

Edukad mõtted loovad eduka isiku.

Teie olete vastutav oma minapildi eest ja Teie olete vastutav ka selle loomise ja hoolitsemise eest.

Tunnustage ennast regulaarselt.

Visualiseerige, sisendage ja kinnitage positiivseid omadusi enda jaoks!