TÕDE” KUI REAALSUSE NURGAKIVI

Dünaamiline ja mitmemõõtmeline perspektiiv

Sissejuhatus

Akadeemilises kontekstis defineeritakse “tõde” tavaliselt mitmesuguste filosoofiliste teooriate kaudu, mis püüavad selgitada, mis teeb väite, uskumuse või eelduse tõeseks. Levinumad teooriad hõlmavad korrespondentsi-, koherentsus-, pragmatistlikku, konsensus- ja deflatsiooniteooriat. Need lähenemised annavad meile väärtuslikke perspektiive tõe olemusest, kuid üha enam kerkib esile vajadus käsitleda tõde kui dünaamilist ja mitmemõõtmelist nähtust, mis peegeldab meie muutuvat ja keerukat reaalsust.

Korrespondentsteooria ja faktide muutumine

Koherentsusteooria ja teadmiste areng

Pragmatistlik teooria ja konstruktiivse tegelikkuse käsitlus

Dünaamiline epistemoloogia ja holistiline vaade

Teadvuse roll ja metafüüsiline perspektiiv

Dimensioonide vahelised suhted ja mitmemõõtmeline reaalsus

Kokkuvõte

AVA ARTIKKEL
Kuna instituudil puudub riiklik ja muu subsiidium, siis iga teie toetus annab meile võimaluse organisatsiooni arendada ning oma mõtteid teieni tuua.
Oleme äärmiselt tänulikud iga toetuse eest! Ühe artikli toetus min. 3 euri.

Arveldusarve: PTI / EE867700771009892616 , selgitus: toetus.

Soovi korral võid sirvida PTI privaatsustingimusi.

Shopping Cart