Tony Robbins

Suhtlemine on jõud. Need, kes on õppinud selle tõhusat kasutamist, saavad muuta oma kogemust maailmast ja maailma kogemust neist. Kogu käitumine ja tunded leiavad oma algsed juured mingis suhtlusvormis