ANDESTAMISE TEHNIKA

Väga palju probleeme ja südamevalu saab alguse andestamata jätmisest inimestele, kes on sulle kunagi haiget teinud. Tegelikult pole just eriti tark tegu karistada endid pidevalt selle eest, mida teised inimesed on sulle kunagi teinud, sest kõige suurem kannataja selles olukorras oled ikka sina ise.

Kui sa rakendad järgmist meetodit, siis märkad üsna kiiresti positiivseid muutusi ning imet oma ellu astuvat.

Soovitan panna mängima rahustav muusika, süüdata küünal.

Laske oma mõtetel rahuneda, lõdvestage oma keha ja vaim. Mõelge Loojale ja tema armastusele kõigi inimeste vastu.

Öelge siis siiralt oma südamest: “Ma kingin – (siin öelge asjakohase isiku nimi) – täieliku andestuse. Mu vaim ja mu hing on vabad kogu sellest kibestumusest, mida olen endas kandnud. Ma annan piiramatult andeks kõik, mis mulle sellega seoses on sündinud. Mina olen vabanenud ja tema (või temake) on vaba. Ja siis pane silmad kinni ja püsi selles tundes, see on taevalik tunne! Täna on “üldise amnestia” päev. Ma soovin nendele ja kõigile kaasinimestele tervist, õnne, rahu ja õnnistust. Ma teen seda omaenda vabast tahtest, rõõmu ja armastusega ja kohe kui mulle nüüdsest veel tuleb meelde selle inimese nimi, kes mulle on kahju teinud, siis ma ütlen: “Sa oled vaba igasugusest süüst ja rahu olgu sinuga! Mina olen vaba ja sina oled vaba. Elagem õnnes ja rõõmus!”

Tõelist andestamise saladus seisneb selles, et andeks andmiseks piisab ühekordsest toimingust. Edaspidi aga kohe, kui asjassepuutuv isik teie mõtetes esile kerkib, piisab, kui ütlete :”Rahu olgu sinuga!”

Tee seda iga kord, kui mälestus sind oma võimusesse võtab. Mõne päeva pärast märkate, et teie mõtted üha harvemini tolle isiku või asjaolu ümber keerlevad, kuni need on lõpuks täiesti unustuse hõlma vajunud.

Bruce Lee on öelnud: “Eksimusi saab alati andeks anda, kui on julgust neid tunnistada”.

Eckhart Tolle on kirjutanud: “Hetkel, mil sa tõeliselt andestad, saad sa tagasi oma väe, mille olid kaotanud oma mõistusele ja mõtetele”.

Mahatma Gandhi on öelnud: “Andestamine on on ainult julgete inimeste tegu. Nõrgad ei tule sellega toime ja kannatavad seetõttu edasi“.