Mildred B. Vermont

Täiskohaga emaks olemine on üks kõrgemapalgalisi töid… kuna tasu on puhas armastus.