NÄHA MAAILMA…

Näha maailma liivateras ja taevast põllulilledes, hoida lõpmatust oma peos ja igavikku ühes ajakillus.💙

 

William Blake