Thomas Mann

Kui oled mingist ideest haaratud, siis leiad sa selle märke kõikjalt, sa isegi tunned selle lõhna.