Eesti vanasõna – kasvatus, karistus

Vääna vitsa, kui vits väändib (väänamise aeg).
Murra vitsa, kui vits veel nõrk.
Vääna vitsa võsult, ära mine palgilt väänama.

Vana vits ei kõlba enam väädiks.
Kasu leitakse kase okstest, vilja metsa vitstest.
Küll kaasik kasvatab ja paju painutab.
Liig kõverdamine murrab puu.
Kui tuleb murd muile puile, tuleb katk ka kadakaile.
eda’ õpetus juhatab, seda nuhtlus ei sunni.
is oma käsi käänab, seda oma kael kannab.
Küll vasika nahk viiakse” turule niisama kui härja
Kes koerust teeb, see kolkida saab.