Laozi mõttetera

Laozi on öelnud: “Targad kuulevad ja näevad nagu väikesed lapsed.”

Mõttetera tõstab esile tarkust ja taipamist, mida võib saada, kui läheneda maailmale lapseliku uudishimu ja avatusega. See viitab sellele, et targad inimesed on võimelised nägema ja kuulma asju värske pilguga, ilma eelarvamuste või eelarvamusteta. Vaadeldes maailma lapse süütuse ja imestusega, saame ümbritseva maailma sügavamalt mõista ja hinnata. See mõttetera julgustab meid kasvatama lapselikku uudishimu ja avatust, et saada uusi teadmisi ja tarkust.