Lord Chesterfield

Võid kindel olla, et pole olemas ühtegi täiesti tähtsusetut ja tühist inimest, sest tuleb ette hetki, mil nemadki suudavad sulle kasulikuks osutuda, kuid igatahes ei juhtu seda siis, kui oled neile kas või kord põlgust avaldanud.