JÜRI LUULEKOGU

Vanakreeka filosoof Sokrates on öelnud:
“Rumal arvab, et ta teab kõike, tark teab, et ta ei tea midagi.”

Kus igatsus teadmiste järgi on suur,
seal tarkus ei viivita tulles
ja tühjaks ei jäta ta sirguvat puud,
seal vilja näeb kasvamas küljes.

————————————-

Uued luuletused

Sa põhjenda ja vali õige keel,
siis uskujad sa leiad ikka,
ja mitte selliseid kel libe keel,
vaid selliseid kes sind ei vihka.

On konkurendid karm reaalsus,
sest kavalus on võtnud maad,
neid päästab ikka tugev kaasus
ja vale valedega kokku saab.

Kuid ära lase vihal tõusta,
sest viha vihaga ei kahane,
sa lase arul seda mõista
ja ära ole pahane.

Sest mõte ise omab jõudu,
kui põhjused sa avaldad
ja õige vaimse keele kaudu
sa nemad üle kavaldad.

„Viha hoidmine on nagu mürgi joomine ja ootamine, et teine inimene sureks.“ – Buddha

Miks sõdureid meist voolib arg eliit,
miks nende tarkus kaitsta neid ei suuda,
miks ühte suunda näitab nende viit
ja aval elutarkus neid ei muuda.

Miks, miks, ja lälle miks?
On vastustele pandud tabalukud
ja teadma pead sa ainult eks,
et seadus pannud hinged lukku.

Kuid luku võti pole nende käes
ja nemad loojale on võõrad,
on lühikesed nende käed,
ja nende mõtted õõvad.

„Vabadust pole midagi väärt, kui see ei hõlma vabadust teha vigu.“ – Mahatma Gandhi

————————————-
————————————-

Olen poisike kes õpib,
alles seismekümnene,
tüdrukutelt tarkust nopin,
kuidas öelda kallile:
lähme unistuste maale
jalutama aasale,
jäta potid, pannid raale,
las see jäägu testele.
Mälestused kaasa võtan,
sellest sulle jutustan,
sinus rõõme jälle poetan –
igavikku istutan.

 

“Igavik ei ole lõputu aeg, vaid hetk, mis kestab igavesti.” – väga sügav mõttekäik William Bleik-ilt, kirjanik luuletaja ja müstik.

————————————-
Ei ole andetuid lapsi, on leidmata tee,
on juhitud apse elu ehitud reel,
kuhu suundub me rada,
rajal jäljed on sees,
saaks kord tiivad me hädad,
kaoks ehk piirid me eest.
Näha seda mis on,
näha hädade häda,
ju see südame avab,
anne andekust jagab.

Hästi on öelnud ameerika ulmekirjanik Isaac Asimov: “Ei ole andetuid lapsi, on vaid andetud õpetajad.”

————————————-
Üks teadja ilmund silmapiirile,
ta kohevile ajab oma suled
ja mõtleb – küll on tore,
sest tarkus minust voolab nii mis kole!

Ta ühte asja pole märganud,
et miljon inimhinge
on seda tarkust taibanud
ja sadu kordi rääkinud.

Kuid tarkus pole teadmistes,
vaid sinu tees, kus kõnnid,
ja mida teed, see külvatuks
saab elu vaimsel künnil.

Kuldsed Albert Einsteini sõnad: “Rumal näeb enda ümber ainult takistusi, tark leiab võimalusi.”

————————————-
Miks elu julmalt karistab,
miks eksin suurde metsa,
kus viha kurjust istutab
ja hirm saab ikka peksa.

Miks kasvab julmus jõudsalt
ja headus pole moodne,
miks vihatakse õudsalt
ja pinnas selleks soodne.

Ei, nõnda edasi ei saa
ja hea peab headust kiitma,
nii loome vilja kandva maa –
saab hingi hinges liita.

Siin aga meie Friedebert Tuglaselt: “Hing on inimese õrneim ja sügavaim osa, mis säilitab ühenduse kõigega, mis on ilus ja hea.”

————————————-
Miks häbened sa siirast südant,
miks kardad avada sa end,
miks lapsikus on sulle liiast
ja üksildus on sinu vend.

Ei, ära seda teed sa mine,
see üksikule saarele viib sind
ja seal on tõesti üpris pime,
ma olen kogend, usu mind.

Ei, armastus ei seda kiida
sest keda armastad see teab,
et ainult arm saab hinged liita –
ta koos teid ühisteele seab.

Tähtsaim prantsuse romantik Victor Hugo on öelnud: “Armastuse tee on kui muusika, mille helid loovad harmoonia meie südames.”

————————————-
Kui lõbusat naeratust näed,
mis siirust ja armastust õhkab,
mis puhas, ta avali käed,
meie hinge emmata ihkab.

Ei, selle vastu miski ei saa,
ka kõige hallimad pilved,
on jõuetud lõhkuma emade maa
need kurjusest õhkavad ilmed.

Naer, rõõm ja vaimustus on,
need parimad kaaslased teile
ja iial ei naeratus hukka saa –
naera ikka, sest see kuulub meile.

Luuletaja ja näitekirjanik, ingliskeelse kirjanduse suurkuju William Shakespeare on ölnud kuldse fraasi: “Naeratus on päeva kõige ilusam keel.”

————————————-
Jõuda oma õnneni –
igaüks ei jõua,
oma hinge päikseni
vaikides sa sõua,
raskustega võideldes
üksi täiel rinnal,
tormidega heideldes
eluvõõral pinnal.
Aga kord kui saabub aeg
tõuseb päike rinnast,
igaühte võimsalt laeb
selle toitev pinnas,
unistused täide viib
uue elu veerel,
magama ei lähe siis
keegi raskel meelel.

“Õnn on elu tõeline eesmärk ja eesmärk on õnn.” ütles kuulus Aristoteles

————————————-
Kaitse Ingel

Su väike kaitse Ingel
on ära väsinud
ja sinu maisel hingel
on rahu kadunud.

Miks kümme korda muudad
sa oma habrast meelt,
nii jällegi ei suuda
hing leida sind su teelt.

Sa saatusega mängid,
kuid see su südame
viib liiga vara sängi,
teed liiga endale.

Sa tea et kaitse ingel
on sinu sõbrake,
ta truuduses on vinge,
te teda aidake …

Tundmatult autor ilus mõte: „Kaitseingel on sinu vaikne saatja, kes kõnnib kõikjal koos sinuga, valmis sind juhendama ja kaitsema igal sammul.”

————————————-
Ma poleks iial teadnud seda,
kui aasal lõhnu poleks tajunud,
kui metsa kohin poleks kõrvu kostnud,
kui poleks seda ilu märganud.

Kui mere laineid poleks näinud
ja sellest mõtteid kogunud
ning kitsaid mägiradu käinud
ja puhtast õhust kosunud.

Sa märka seda, mis on ilus
ja seda mida hinnata,
sa märka andeid oma elus
ja kuhu minna nendega.

Nad sinu sõbrad selles elus,
nad ealeski ei reeda sind,
ja argipäeva kiires melus,
on nendel määramatu hind.

Jah, andel pole omahinda,
ei teda mõõta iialgi ei saa,
sa märka seda rammust pinda,
kus andel kasvamiseks oma maa.

See maa täis unustuste hõngu,
täis rõõmu, naeru, vaimustust,
täis seda mida rohkem hindad,
täis õnne – loovat ajatust.

“Anded on nagu valgus, see jagades ei kao kuhugi, vaid levib üha enam.” – kirjanik ja filosoof Elbert Hubbard

——————-
Kurb vaadata, kui näen, mis meile meeldib
ning näen, mis elulaad on moodne nüüd.
Ma näen, mis toitu meie rahvas seedib
ja kus on meie rõõmu hüüd.

Meil meelest läinud lihtsad asjad,
et tarkust osta iialgi ei saa,
sest mõistmisel on omad kosjad
ja ainult abielus loome oma maa.

Nii kihlatud on meie maake
me endi unistustega,
kas saame korjata veel saake
nüüd Isa õnnistusega.

Oh õnnis Emakene Maa,
sa anna meile jõudu,
sa kaitse oma lapsega
me närtsind mõistmisjõudu.

Kurb vaadata, kui näen, mis meile meeldib
ning näen, kui närtsind on me kodumaa.
Ja mujalt toodud teadmistega vettib
me meel, mis läinud magama.

On Kalevite kangem rahvas
end müünud “kolme euro eest”,
kõik tundub meile üpris habras
ja rõõm on ära kadund seest.

Kurb vaadata, kui näen, mis meile meeldib.
Ma näen, et raskelt tuleb saak,
kuid see, kes kurja ära seedib,
saab igavese isamaa.

“Emakene Maa on rohkem kui lihtsalt keskkond; see on elusorganism, mida peame armastama ja austama.” – Katoliku preester Thomas Berry

————————————-
Mu anne minu elus mängis rolli,
ta alati mind abistanud nii,
et raskel ajal minu kõrval olli
ja hingerahuks temalt kaunis viis.

See heli kostub minu kõrvu,
ta juhatus viib aasale,
kus imeilus tee viib orgu,
seal kajav heli kehale.

Jah, anne väärtus omaette,
ja osta teda iialgi ei saa,
ei jää ta kellegile ette –
ta armastab ju teisi ka.

“Anded on unikaalsed võimed, mis muudavad igaühe eriliseks.” – ütles andekas Albert Einstein

————————————-
Mõttel on lõpmatu loomise ruum,
kahjuks on hetk reaalne,
hetkes on kõik – nii elu, kui surm,
kohta nii kurjale, heale.

Mõte ei teostuda eales ei saa,
kui sa reaalsust ei mõista,
kui sa ei õpi, kui sa ei tea,
kuhu saab mõttega sõita.

“Reaalsus on see unistus, mille me suudame ellu viia.” Jüri Laitsest

————————————-
Eks mõni peab meist tooma
ja toidud jaotama –
ning mõni sellest looma
ja maitsed koostama.

Ja ikka jälle seemneid
peab mulda külvama
ja edenenuid taimeid
peab üless korjama.

On iga inimene
nii tööga hõivatud
ja meie olemine
on kaasa haaratud.

Ja kuhugi ei lähe
sa ära jaotuses,
sest andeid liiga vähe
on jäänud kaotuses.

Nüüd liitkem kokku anded
ja ühinegem aateks,
siis Loojalt hinge vanded
on saanud meie aardeks.

“Anded on nagu puuviljad, mille viljad saavad küpseks ainult siis, kui neid hoolikalt kasvatatakse ja jagatakse.” – hispaania maalikunstnik Pablo Picasso

————————————-
Sa vaata lootusega ilma,
sest sa ei ole süüdi selles mis on olnd,
sa vaata saatusele julgelt silma
ja pühi endalt vana tolm.

Su pisar väärt ei ole seda,
et kanda raskusi mis nüüd,
su peale langend, päästes keda?
Kes endas iialgi ei tunne süüd.

Sa usu sellesse mis ilus
ja kiirga armastuse tuld,
las lahkub see, kes olnud vilus –
see polnud talle rammus muld.

“Lootus on homse päeva süda.” – kuldsed sõnad, ameerika poeet Edgar Guest

————————————-

Miks mõte mõttetuse rajal käib,
miks liigub vanat teed ta,
miks väga ädine ta näib,
miks otsin teda veel ma.

On palju ilusamaid teid,
kus mõte valgust kiirgab
ja mälumustreid, häid ideid
ta endas kanda ihkab.

Sa ära liialt oota
ja ära liialt looda,
et mõte ise saabuks
ja elu lihtsalt laabuks.

Sa otsima pead ise,
pead küsima ja lootma,
pead enda elukese
kord ajatuseks looma.

“Mõte on kõige võimsam jõud, mida inimene omab.” – USA endine president Theodor Roosevelt

————————————-
On inimene rändur tähemeres
ja meie tee on tähelt tähele,
on hea kui meie hinge veres
on kohta ikka kahele.

Sest üksinda ei saa me luua,
käib vorm ja sisu käsikäes,
nii ilusamad tähed tuua
saab kokku – oma vaimu väes.

Jah, rändurid me oma elus,
kuid tähel on ka kaaslaseid,
seepärast ikka maises valus
me loome endas sõpruseid.

Mu sisu ongi kosmos mulle,
seal kohti jagad nendele,
kes armsad, lähedased sulle,
sa avad neile südame.

“Süda räägib tõtt.” – ütles inglise luuletaja ja näitekirjanik William Shakespeare

————————————-
Me pisarates loome oma elu
ning vaevadest me loome end,
miks tundma peame ikka valu
miks kurjus kurjusele vend.

Kas pole aeg ehk kokku liita
ka head, ja head, ja veelkord head.
Siis tasakaalu saame kiita
ja parandada oma vead.

Naer naeru söögilauda kutsuks siis
ja rõõm saaks rõõmu üle naerda
ning vaimustus meid kokku viiks –
saaks ühes kooris laulda.

Taani pianist, dirigent ja koomik Victor Borge on tabavalt öelnud: “Naer on lühimaa rõõmu rong.”

————————————-
Me loodame – jah, ikka lootma peab,
et inimestes ärkab ühtsus tunne,
siis igaüks meist hästi teab,
miks tuge vajab meie vaimne anne.

Me pärandus on kogu maine tarkus
ja need on kahtluseta igaühe jaoks,
ning lootma peab, et mitte julgus
me elust lõplikult ei kaoks.

On lapsemeelsus häbiväärne
ja teadmistest on saanud mõõdupuu,
on ikka jälle jõud primaarne,
kes ees see mees – me võidelgu!

Kui leiaks elutarkus oma koha,
siis saabuks rahu südame,
ja armastus ei iial taha,
siis haiget teha hingele.

“Anded on kingitused, mida peame kasutama, et täielikult mõista nende väärtust.” – ameerika proosakirjanik, luuletaja ja filosoof Ralph Waldo Emerson

————————————-

Ma pulma aastapäeva puhuks
peaks korraks maha istuma
ja mõtlema, kas pole juhus,
et koos me peame elama?

Mis on meis sellist, mis on püsiv
ja mis on see mis ühendab,
miks armastus ei laenu küsi,
miks ennast hooleks pühendab?

On naises, mehes, saladus,
see kogu elu alus
ja nende toime avaldus
on armastuse valus.

Sa tea, et mitte keegi
ei ela üksinda,
sest inimese seeski
peab keegi elama.

Nii südames sa hoia
teist armastatut poolt,
ei asendada saa sa
ju tema hella hoolt.

Buddha elutarkus: “Armastus iseenda vastu on vajalik enne, kui hakkad armastama teisi või kui lased teistel end armastada.”

————————————-
Said üle oma raskustest
ja suutsid rahu luua,
said oma väiksest südamest
nii pinge välja tuua.

Lõid ime, mille väärtus
ka teistele on hoomav,
sest nüüdsest uus reaalsus
ei ole enam koormav.

Nii lood sa uue elu,
seal pole enam valu,
tood välja uue olu,
sa hirmu seal ei taju.

“Parim viis maailmale rahu tuua on alustada iseendast.” – tõsiselt hästi öeldud, Mahatma Gandhi

————————————-
Sa põhjenda ja vali õige keel,
siis uskujad sa leiad ikka,
ja mitte selliseid kel libe keel,
vaid selliseid kes sind ei vihka.

On konkurendid karm reaalsus,
sest kavalus on võtnud maad,
neid päästab ikka tugev kaasus
ja vale valedega kokku saab.

Kuid ära lase vihal tõusta,
sest viha vihaga ei kahane,
sa lase arul seda mõista
ja ära ole pahane.

Sest mõte ise omab jõudu,
kui põhjused sa avaldad
ja õige vaimse keele kaudu
sa nemad üle kavaldad.

“Vaimne keel on sügavas vaikuses peituv tarkus, mis avaneb meile vaid siis, kui oleme valmis kuulama.” – saksa päritoluga eneseabi kirjanik Eckhart Tolle

————————————-
OOD LOOJALE

Näha lihtsuses ilu,
näha loovas võlu –
igas ühes ärkav,
üks kord ainult tärkav.
Kes ei näe ta sära,
kes ei tunne ära –
tema taevast riiki,
imeilust liiki.
Liites kokku hinged,
kelles pole pinget,
armastuse püha
võidab kogu liha!

“Vaimne ärkamine on teekond iseenda südamesse, kus me mõistame oma seost kõige eluga ja avastame enda sisemise rahu ja rõõmu.” – ameerika kirjanik Louise Hay

————————————-
PÄRAST MIND

Su roos ehk ajatuses õitseb
ja rõõmu hinge silmadele toob,
su looming mälestusi kaitseb,
kus sina elu kestvust lood.

On looming oluliseim elus,
sa elad selles edasi
ja igaühe maises valus
lood elurütmi sedasi.

Su roos ei närtsi iialgi,
kui seda keegi kastab
ja sinu vaimsel ajalgi,
su looming ikka kestab.

“Looming on kõige puhtama energia väljendus, mis voolab läbi meie südame ja käte, muutes maailma ühe sammu võrra ilusamaks.” – ameerika kirjanik, lektor ja õpetaja Wayne Dyer

————————————-
Mis on elu? / Pühendus Kadile ja Margotile Laitse Kultuurimajast

Sinu looming kasvõi väike,
kaunistab su hinge,
see on sinu väike päike
kes teeb taevas ringe.

Sinu käed on loojalt kink,
selles pole kordust,
selles elu – selles vink,
maandad teiste pinge.

Tee sa mida iganes,
ikka jälle uueks
lood sa oma päeva tee –
selga uueks kuueks.

Kokkuvõtteks öelda võib,
oled Looja elu,
oma loominguga lõid
kordumatust hinge.

Lisa kommentaar

Kui sul on midagi lisada, või näed mingit viga, või on sul midagi sõna kohta väga huvitavat mainida, tee seda julgelt.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga