EKSIMINE

Sõna
“eksimine” päritolu on seotud ladina keelega. See pärineb ladina sõnast
“ex(s)umare,” mis tähendab sõna otseses mõttes “välja minema” või
“välja kalduma.” Ladina juur “ex” tähistab “välja” või “eemaldumist,” ja
“sumare” tähendab “minema” või “teed minema.”
Ladina ekspressioon “ex(s)umare” arenes aja jooksul erinevatesse
keeltesse ja andis päritolu sõnale “eksimine.” Sõna “eksimine” viitab
eksimisele, eksisammule või teelt kõrvalekaldele nii füüsilises kui ka
sümboolses mõttes. See väljendab ideed vigast või ebasobivast suunast
kõrvale kaldumisest.