AUTORITEET

Sõna “autoriteet” ajalugu on seotud ladina keele juurtega. Algne mõiste pärineb ladina sõnadest “auctoritas” ja “autor”. “Auctoritas” tähistas usaldust, mõjuvõimu ja ametlikku tunnustust. Sõna “autor” on seotud “tegija” või “algatajaga”, mis on aluseks mõistele “autoriteet”. Algselt seostati autoriteeti sellega, kes omab mõju ja usaldust, mitte tingimata võimuga.