TÜTAR

Sõna “tütar” etümoloogia on seotud indoeuroopa keelte juurtega. Eesti keeles on “tütar” tulnud vanast vene keelest, kus vastav sõna on “дъщєра” (dŭštjera). See omakorda pärineb indoeuroopa keeltest.

Sõna “tütar” juur on rekonstrueeritud kui *dhugh₂tḗr. See leidub mitmetes indoeuroopa keeltes:

– Inglise keeles “daughter”
– Saksa keeles “Tochter”
– Ladina keeles “filia”
– Kreeka keeles “thugátēr”
– Sanskriti keeles “duhitar”

Ühine juur kajastab varast indoeuroopa keelte perioodi ja näitab, kuidas sõna on arenenud ja kandunud üle erinevatesse keeltesse.