VABADUS

Sõna “libertas” ajalugu ulatub tagasi vanarooma keelde. See on tuletatud ladina verbist “liberare,” mis tähendab “vabastama” või “vabaks laskma.” Sõna “libertas” on seotud vabaduse, sõltumatuse ja vabaks laskmise mõistega.

Rooma kultuuris oli vabadus oluline kontseptsioon, eriti seoses kodanike õiguste ja kohustustega. Mõiste “libertas” oli seotud kodanike õigustega olla vabastatud orjusest ja nautida teatud isikuvabadusi.

Etümoloogiliselt on sõna “libertas” seotud ka teiste indoeuroopa keelte sõnadega, näiteks vanakreeka keeles “eleutheria” ja sanskriti keeles “riki,” mis mõlemad viitavad vabadusele ja sõltumatusele.

Sõna “libertas” ajalugu peegeldab seega selle olulist rolli antiikse Rooma kultuuris ja selle laiemat seost mõistega vabadus.

Lisa kommentaar

Kui sul on midagi lisada, või näed mingit viga, või on sul midagi sõna kohta väga huvitavat mainida, tee seda julgelt.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga