KÜMNIS

Sõna “kümnis” päritolu on seotud ladina keelega. See pärineb ladina sõnast “decimus,” mis tähendab “kümnes.” Ladina keeles on “decimus” tuletatud numbrist “decem,” mis tähendab “kümme.”

Algupäraselt viitas “kümnis” ühe kümnendikuna millestki. Mõiste on levinud ka paljudesse Euroopa keeltesse, kus sarnased sõnad tähistavad kümnendikku või kümne osa.

Kultuuriliselt on “kümnis” olnud oluline ka religioossetes ja maksustamise kontekstides, eriti seoses kümnisannetega kirikule või maksuga, mille suurus oli kümnendik sissetulekust või saagist.