NORMAALNE

Sõna
“normaalne” päritolu on seotud ladina keelega. See pärineb ladina
sõnast “normalis,” mis tähendab “reegel” või “tavaline.” Selle aluseks
on ladina sõna “norma,” mis tähistab “tavalist mõõtu,” “reeglit” või
“tavalist seisundit.”
Ladina väljend “normalis” on läinud üle paljudesse indoeuroopa
keeltesse, võttes endaga kaasa tähenduse “reegel” või “tavaline
seisund.” Sõna “normaalne” kasutatakse kirjeldama midagi, mis vastab
üldtunnustatud reeglitele, standarditele või tavalisele olekule.
Seejuures on oluline märkida, et sõna “normaalne” tähendus ja tajumine
võivad olla kultuuriti ja ajas varieeruvad, kuna normid ja tavad
muutuvad ühiskonnas.