TÜHI

Sõna “tühi” päritolu on seotud indoeuroopa keelte juurtega. Eesti keeles tuleneb see sõna vanast vene keelest, kus “тѫхъ” (tǫxŭ) tähendas “tühi” või “õõnes”.

Indoeuroopa keeltes on selle sõna juureks rekonstrueeritud *tewH-, mis on seotud tähendusega “paiskama” või “suruma”. Selle juure põhjal on tekkinud sõnad, mis viitavad tühjusele, nagu inglise keeles “empty”, saksa keeles “leer”, ladina keeles “tacere” (olema vaikne) ja kreeka keeles “tokein” (lööma).

Seega, sõna “tühi” päritolu saab jälgida mitmete indoeuroopa keelte ühistest juurtest, mis on aja jooksul arenenud ja spetsialiseerunud erinevates suundades vastavalt igale keelele.