TUNNUSTUS

Sõna “tunnustus” juur on indoeuroopa keelte hulka kuuluvas tüvest “ten-“, mis tähendab “tunda” või “tuvastada”. Algupärase mõiste võib seostada tunnustamise ja heakskiidu väljendamisega, kuid täpne ajalugu ja areng sõna kasutuses võivad olla keerulised jälgida.