RAHA

Sõna “raha” päritolu on huvitav ja sellel on mitmeid teooriaid. Üks levinumaid seostab sõna “raha” esperanto keelega, kus see tähendab “hazardo” ehk “mängimine” või “riskimine”. Teised teooriad viitavad sõna päritolule germaani keeltest. Näiteks saksa keeles on sõna “Geld”, hollandi keeles “geld”, rootsi keeles “gälda”, kõik tähendavad “raha”.

Samuti on arvatud, et sõna “raha” võib olla seotud Vana-Rooma müntidega nimega “aes rude” või “raa”, mis oli varajane vorm rahast. Teised teooriad viitavad sellele, et sõna “raha” pärineb sanskriti keelest, kus “rah” tähendab “hõbe”.