SÜNDIMA

Sõna “sündima” päritolu ulatub vanakreeka keelde. See pärineb kreeka sõnast “gignomai” (γίγνομαι), mis tähendab “sündima” või “tekkima”. Selle juur on seotud protsessiga, kuidas midagi tekib või sünnib. Sõna “sündima” kandis edasi selle tähendust ka hilisematesse keeltesse, kaasa arvatud ladina keel, kust see on pärit ka paljudesse indoeuroopa keeltesse, sealhulgas eesti keelde.