Zeni lugu “Ignorantsuse tarkus – tühjenda oma tass

Buddha on kord ütlelnud, et rumal, kes mõtleb, et ta on tark, on tõesti rumal.

Tarkus sünnib paradoksist. Kui me oleksime targad, peaksime kõigepealt ära tundma, et me seda ei ole. Me oleme õppimiseks motiveeritud ainult siis, kui me teame, et me ei tea. Selle tarkuse tähtsus on ilusasti kujutatud zeni loos tunnustatud professori kohtumisest targa zeni meistriga:

Professor tutvustas end zeni meistrile ja teatas, et sooviks midagi zenist õppida.

“Aa, väga hea!” ütles zeni meister. “Palu tule sisse.” Kui nad olid istet võtnud, hakkas zeni meister rääkima sellest, kui oluline on zenis eetiline elamisviis.

“Ah, jaa,” katkestas professor. “Eetika on kütkestav teema, eks ole? Ma olen uurinud mitmeid eetikaharusid. Tegelikult kirjutasin ma selle kohta raamatu,” ja ta hakkas hoogsalt seletama mitmesuguseid eetikateooriaid.

“Saan aru,” ütles zeni meister leebelt, kui professor viimaks pausi tegi, et hinge tõmmata. “Zenis on ütlemise või tegemise õige motivatsioon väga tähtis ja seepärast püüame öelda ainult seda, millest on tõesti abi.

“Nojaa, on mitmeid teooriad, mis on samal seisukohal,” hüüatas professor. “Kuid mina pean ütlema, et leian igas neist vigu,” ja asus otsekohe pidama loengut erinevate motivatsiooniteooriate kohta.

“Hmm, saan aru,” sõnas zeni meister, kui professor viimaks minutiks peatus. “Kas sooviksid teed?”

“Oo jaa, tänan,” vastas professor.

Zeni meister naeratas ja valas teed, kuni professori tass oli täis, valas, kuni tee täitis alustassi ja jätkas valamist, kuni tee voolas lauale. Professor, kes harva sõnadega kimpu jäi, oli jahmunult vait. Aga kui tee hakkas talle sülle voolama, kargas ta püsti ja karjus.

“Jäta! Kas sa ei näe, et tass on täis? Ma ei kannata seda rohkem!”

“Ja-jaa, näen küll,” naeratas zeni meister. “Ja kas sina ei näe, et sinu vaim on täis topitud vanu ideid ega suuda seepärast vastu võtta uusi? Sellepärast ei saa sa arvatavasti zeni kohta midagi õppida. Sa oled nagu see teetass, nii täis, et midagi enam lisada ei saa. Tule minu juurde tagasi, kui su tass on tühi! Tule minu juurde tagasi tühja meelega!”