Ühed õpetajad, teised loojad

Suures piiris on maailmas kahte tüüpi inimesi, ühed on õpetajad, teised teejuhid. Kuidas seda mõista? Võtame elulise näite. Mida teeb õpetaja koolis. Õpetaja õpetab lastele neid teadmisi, mis on ühiskonna poolt tunnustatud. Seega ta kordab teadmisi, mis on juba eksisteerinud ja mida karmim on õpetaja, seda jäigem on ta oma nõudmistes. On ka palju õpetajaid, kes on ka teejuhi moodi, nad proovib välja tuua lapse omapära ning sellele hoogu juurde anda.

Ei ole andetuid lapsi, on leidmata tee,

on juhitud apse elu ehitud reel,

kuhu suundub me rada,

rajal jäljed on sees,

saaks kord tiivad me hädad,

kaoks ehk piirid me eest.

Näha seda mis on,

näha hädade häda –

ju see südame avab,

anne andekust jagab.

Teejuht aga on selline inimene keda huvitab partnerlus, arendada teist ja areneda iseennast. Näiteks! Kui peate läbi tundmatu maastiku rändama, siis võite paluda seda teha teejuhil või õpetajal. Kui võtate õpetaja, siis ta juhib teid läbi tundmatu keskkonna väga ohutult ja kindlaid reegleid järgides, ning teie teekond pole nii sündmusrikas. Kui aga valite teejuhi, siis iga teie uudishimulik kõrvalepõige tekitab uue olukorra ja hea teejuht viib teid jälle uuele aga õigele rajale. Nii lood sa oma isiklikku mittekorduvat tee ja teejuht areneb koos teiega. Kui on õppimisest villand, siis otsige neid kes on teejuhid. Nendega arenete koos ja mitte sinna kus õpetaja tahab, aga sinna kuhu teie tahate. Siis olete ise oma saatuse Loojad … 🙂