ILLUSIOON

Sõna “illusioon” päritolu on seotud ladina keelega. See tuleneb ladina sõnast “illusio,” mis tähendab “haldus” või “pettus.” Ladina keeles on “illusio” omakorda tuletatud verbist “illudere,” mis tähendab “mängima” või “petma.”

Algupäraselt tähistas “illusioon” midagi, mis on petlik või eksitav, tihti seotud nägemuse või meele petmisega. Sõna on aja jooksul säilitanud oma tähenduse, kuid tänapäeval kasutatakse seda ka kunsti ja meelelahutuse valdkonnas, et viidata efektidele või kujutistele, mis tekitavad valemulje või varjutavad tegelikkust.

 1. Eesti keel:

  • Etümoloogia: “Illusioon” on laenatud ladina keelest “illusio”, mis tähendab petlikku kujutlust.
  • Polüseemia: Eestikeelses kontekstis võib “illusioon” viidata petlikule tajule või eksiarvamusele, kuid see võib samuti tähendada ka illusoorset nähtust või visuaalset trikki.
 2. Inglise keel:

  • Etümoloogia: “Illusion” tuleb samuti ladina keelest “illusio”.
  • Polüseemia: Inglise keeles võib “illusion” viidata petlikule tajule või eksiarvamusele, aga seda kasutatakse ka laiemalt, et tähistada petlikke või eksitavaid nähtusi.
 3. Saksa keel:

  • Etümoloogia: Saksa sõna “Illusion” on samuti laenatud ladina keelest.
  • Polüseemia: “Illusion” tähendab saksa keeles petlikku kujutlust või eksiarvamust, aga see võib kanda ka filosoofilisi ja kunstilisi tähendusi.
 4. Prantsuse keel:

  • Etümoloogia: Prantsuse sõna “illusion” pärineb samuti ladina keelest.
  • Polüseemia: “Illusion” tähendab prantsuse keeles petlikku kujutlust või eksiarvamust, aga seda kasutatakse ka kunstis ja kirjanduses, et tähistada petlikke nähtusi või illusoorseid pilte.
 5. Hispaania keel:

  • Etümoloogia: Hispaania sõna “ilusión” on laenatud ladina keelest.
  • Polüseemia: “Ilusión” viitab hispaania keeles petlikule tajule või eksiarvamusele, aga seda võib kasutada ka positiivses tähenduses, et tähistada unistusi või lootusi.
 6. Itaalia keel:

  • Etümoloogia: Itaalia sõna “illusione” pärineb samuti ladina keelest.
  • Polüseemia: “Illusione” tähendab itaalia keeles petlikku kujutlust või eksiarvamust, aga seda saab kasutada ka kunstilises kontekstis, et tähistada visuaalseid trikke või illusoorseid efekte.
 7. Jaapani keel:

  • Etümoloogia: Jaapani keeles kasutatakse tihti kana-sõnu, nagu “幻覚” (genkaku), mis viitavad visuaalsetele illusioonidele.
  • Polüseemia: Jaapani keeles võivad sellised sõnad tähistada visuaalseid petlikke kujutlusi või illusoorseid nähtusi.
 8. Hiina keel:

  • Etümoloogia: Hiina keeles kasutatakse sõna “幻觉” (huànjué), mis kujutab endast visuaalseid illusioone.
  • Polüseemia: “幻觉” võib viidata visuaalsetele petlikele kujutlustele või eksitavatele nähtustele.

SÜNONÜÜMID

 1. Hallutsinatsioon
 2. Harh
 3. Petlikkus
 4. Valekujutlus
 5. Eksitus
 6. Trummel
 7. Varjutus
 8. Nägemus
 9. Trügimine
 10. Fantaasia

HOMONÜÜMID

 1. Inglise keel: illusion – illusioon; illusion – petlik pilt
 2. Prantsuse keel: illusion – illusioon; illusion – petlik kujutelm
 3. Saksa keel: Illusion – illusioon; Illusion – eksiarvamus
 4. Itaalia keel: illusione – illusioon; illusione – unistus
 5. Jaapani keel: 幻想 (gensou) – illusioon; 幻想 (gensou) – fantaasia
 6. Hiina keel: 幻觉 (huànjué) – illusioon; 幻觉 (huànjué) – hallutsinatsioon
 7. Vene keel: иллюзия (illyuziya) – illusioon; иллюзия (illyuziya) – vaimustus

Lisa kommentaar

Kui sul on midagi lisada, või näed mingit viga, või on sul midagi sõna kohta väga huvitavat mainida, tee seda julgelt.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga